Günümüzde kanser tedavisi multidisipliner konseylerde tartışılarak planlanmaktadır. Bu konseylerde hastaların tedavisi ile ilgilenen tüm dallardaki uzmanlar bir araya gelerek hastanın durumunu farklı açılardan değerlendirmektedir. Hastalığın bu konseylerde tartışılması tedavide en ideal yaklaşımın ve en etkin tedavinin belirlenmesini sağlar. Bu sistem tedavi başarı oranlarını arttırmaktadır.

Meme kanseri her hastada kendine özgü davranışlar sergilemektedir. İstanbul Tıp Fakültesinde 30 yılı aşkın süredir yapılan meme tümör konseyinde tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, radyoloji, genel cerrahi, plastik cerrahi, kanser genetiği uzmanları tüm hastaları tartışarak tedavi planlarını oluşturmaktadır.

28 Şubat 2020 saat 8.30-10.00 arası 1326’nci meme hastalıkları konseyini WEB üzerinden canlı yayın yaparak daha fazla sayıda meslektaşımıza ulaşmak istemekteyiz.

Bu programda canlı olarak vaka takdimleri yapılacak, radyolojik görüntülemeler yorumlanacak, cerrahi tedavi ve patoloji bulguları ışığında tedavi planlaması yapılacaktır. İnteraktif olarak planlanan bu etkinlikte meslektaşlarımız meme konseyi üyelerine soru sorabilme ve vaka danışma olanağı bulacaktır.

Konuyla ilgilenen meslektaşlarımız için yararlı olacağı inancındayız.

Saygılarımızla.

İstanbul Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Konseyi